« براي خريد كتاب به قسمت اخبار نشر مراجعه فرماييد»
سبد خريد | فهرست كتابها | فهرست نويسندگان | تماس باما | English  
 :: صفحه اول
 :: برق و الكترونيك
 :: پليمر
 :: رياضي
 :: شيمي
 :: صنايع
 :: عمران
 :: فيزيك
 :: كامپيوتر
 :: مهندسي دريا
 :: متفرقه
 :: معدن
 :: مكانيك
 :: مهندسي پزشكي
 :: نساجي
 :: هوافضا
 :: نفت
 :: فلسفه علم
 :: فرم ها
 :: اخبار نشر
 :: كتابهاي در دست چاپ
 :: كتابهاي جديد در سال جاري
 :: پيوندها


اينك به جرات مي توان نشر كتاب را يكي از شاخص هاي توسعه يك مجموعه دانشگاهي و علمي دانست. در اين بين مركز نشر دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران) با قدمتي حدود ۴۰سال در انتشار كتاب هاي فني - مهندسي، علوم پايه و مديريت صنايع افتخار اين را دارد كه تا كنون بیش از ۴۲۰ عنوان كتاب با تيراژي قريب به ۱۲۰۰۰۰۰ نسخه را چاپ و به جامعه علمي كشور تقديم كرده است.

كتب چاپ شده در اين مركز پس از مميزي در شوراي چاپ و نشر دانشگاه، توسط دو داور كه با نظر شورا داراي تخصص و تجربه لازم در زمينه كتاب مربوطه هستند مورد بررسي قرار مي گيرد و در صورتي كه داراي مراتب علمي، آموزشي، تحقيقي و پژوهشي مناسب باشد، با درج آرم دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك تهران)به طبع مي رسد. شوراي چاپ و نشر دانشگاه متشكل از هيئت رئيسه دانشگاه و چندتن از اساتيد برجسته دانشگاه مي باشد كه به طور مرتب براي اين مهم تشكيل جلسه مي دهند. بهره مندي از پشتوانه اعضاي محترم هيئت علمي، اعضاي برجسته شوراي چاپ و نشر، توجه و حمايت خاص مديريت هاي محترم دانشگاه در گذشته و حال و تلاش مجدانه مديريت و كاركنان متعهد مركز نشر در واحد هاي تابعه (حروفچيني، طراحي، ليتوگرافي، چاپخانه، صحافي و توزيع)، موجب كسب افتخار عنوان "ناشر برگزيده دانشگاهي در سال ۱۳۸۱" گرديد.اين مركزهمچنين درسال ۱۳۸۳ باهدف اعتلا و رشد آثارتاليف و ترجمه درزمينه علوم فني و مهندسي و علوم كاربردي ؛ مبتكرومجري مراسم "كتاب سال فني و مهندسي"در سطح دانشگاههاي كشور بوده كه به استقبال مناسب اعضاي هيات علمي و ناشران دانشگاهي چهارمین دوره آن درسال۱۳۸۹ برگزار ميگردد.ادامه تلاش هاي مركزنشردانشگاه صنعتي اميركبير و رسيدن به استانداردهاي معتبر در توليد و توزيع كتب معتبرفني و مهندسي در سال ۱۳۸۵ موجب اخذگواهينامه استقرار سيستم مديريت كيفيت ( ISO 9001-2000 ) گرديد. اين موفقيت برجامعه علمي دانشگاه صنعتي اميركبير مبارك باد.

مركز نشر دانشگاه صنعتي اميركبير
(پلي تكنيك تهران)  • كاربراني كه از ساير كشورهاي فارسي زبان (تاجيكستان، افغانستان، هند و...) قصد سفارش خريد كتاب را داشته باشند از 50 درصد تخفيف نسبت به قيمت هاي دلاري برخوردار مي گردند.
  • كتابهاي ترجمه اي الزاماْ بايد از كتاب اصلي كه تاريخ چاپ و نشر آن حداكثر بيشتر از پنج سال از تاريخ روز نگذشته باشد ترجمه شوند
Designed & Developed by Dadeban.com